Friday, 13 January 2012

ऐक सुंदर प्रेम कथा जरूर वाचा .......... .......... ........
ऐके दिवशी देव पृथ्वीवरच् या प्रेम
करणाऱ्यादोन जीवांसाठी ऐक खुर्ची पाठवतो .
ती खुर्ची खूप खास असते .
कारण त्या खुर्चीवर बसून माणूस जर खर
बोलला तर त्या खुर्चीवरचा हिरवा दिवा पेटणार असतो
आणि जर
त्या खुर्चीवर बसून माणूस जर खोट बोलला तर
त्या खुर्चीवरचा लाल दिवा पेटणार असतो
मुलगा त्या खुर्ची वर बसतो
मुलगी : तू माझ्या वर प्रेम करतोस का ? मुलगा : हो मी तुझ्यावर प्रेम करतो ( लगेच लाल
दिवा पेटतो )
मुलगा घाबरतो
मुलगी : घाबरू नकोस . देवाची काहीतरी चूक
झाली असेल हि खुर्ची बनवताना
आपण परत एकदा प्रयत्न करून बघू मुलगा परत एकदा त्या खुर्ची वर जावून बसतो .
मुलगी : तू माझ्या वर प्रेम करतोस का ?
मुलगा : हो मी तुझ्यावर प्रेम करतो ( लगेच
हिरवा दिवा पेटतो )
काही कळल का तुम्हाला ?
जेव्हा तो मुलगा पहिल्यांदा त्या खुर्चीवर बसला
तोपर्यंत तरी त्या मुलाच त्या मुलीवर खर प्रेम
नव्हत .
पण जेव्हा त्याने त्या मुलीचा आपल्यावर
असेलला विश्वास
पाहिला आणि तो तिच्यावर खर खुर प्रेम करू लागला
यालाच म्हणतात प्रेम .......... .......
म्हणून लक्ष्यात ठेवा मित्रानो ऐक
तर्फी प्रेम सुद्धा यशस्वी होऊ शकत
फक्त तुमचा तिच्यावर / त्याच्यावर
असेलला विश्वास कुठेही कमी झाला नाही पाहिजे

No comments:

Post a Comment