Tuesday, 31 January 2012

तान्ह्या बाळाची डायरी

तान्ह्या बाळाची डायरी █
३ जून.
मी आईच्या गर्भात आहे.
आईने बाबांना हि गोड
बातमी दिली. बाबा खुश
... ... झालेत.
८ ऑगस्ट.
मला पिटुकले हातपाय,
डोके आणि पोट आहे.
१४ सप्टें.
माझ अल्ट्रास्कॅन
झाल.
किती छान! मी मुलगी आहे.
१५ सप्टें.
मी मृत झालेय,
माझ्या आईवडिलांनी मला मारलय.
का? कारण मी मुलगी होते
म्हणून?
सर्वांना आई हवी असते,
लग्नासाठी बायको हवी असते,
प्रेम
करायला प्रेयसी हवी असते,
मग पोटी,
मुलगी का नको असते?
समंजस बना, नुसते सुसंकृत
नको..
कारण
स्त्रीगर्भाची हत्या हा अत्यंत
हीन आणि अमानुष
गुन्हा आहे....

No comments:

Post a Comment