Sunday, 22 July 2012

थोडासा समजूतदारपणा,थोडी जाण आणि आनंदाला उधान ......................................

थोडासा समजूतदारपणा,थोडी जाण आणि आनंदाला उधान ......................................

कधीही आपल्या जोडीदारावर लहान -लहान गोष्टीवरून टीका करू नका वा त्याला जबरदस्तीने बांधून ठेवण्याचा प्रयत्न करू नका.कारण कोणतीही व्यक्ती आपले स्वातंत्र्य गमाऊ इच्छित नसते.जेह्वा दोन माणसातील समज एकसारखी असेल तर त्यांचे संबंध जास्त मजबूत होतात . एखाद्या नात्यातील कटूपनाची अनेक कारणे असू शकतात.

Ex - वागण्यातील बदल,जु...न्या गोष्टी उगाळणे,जर या गोष्टी आपल्या जीवनापासून दूर राखण्याचा प्रयत्न केला तर जीवन अधिकच सुंदर होते .

कधीही जोडीदारावर आपला एकाधिकार समजू नका.आपल्या जोडीदाराला लहान सहान गोष्टी वरून नाव ठेऊ नका. प्र्तेकजण आपल्या परीने जीवन जगू इच्छितो.त्यामुळेच जर आपण आपल्या जोदिदारला बांधून ठेवण्याचा प्रयत्न केला तर तो त्यातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करेल .

झाले गेले विसरून जा - घडून गेलेल्या गोष्टीबद्दल वाद घालून वर्तमान बिघडू नका जर भूतकाळाची एखादी समस्या आपल्या नात्यात विघ्न उत्पन्न करीत असेल तर चर्चेने ती सोडविण्याचा प्रयत्न करा . आपल्या भूतकाळातील गोष्टी जोडीदारापासून लपवू नका . कारण जर चुकीच्या पद्धतीने त्याला समजल्या तर आपल्या सुखी जीवनात विघ्न आणू शकतात.

नात्यात असावा मोकळेपणा - आपले नाते निरोगी राहण्यासाठी लैगिक समस्याही मनमोकळेपणाने बोलाव्यात .याविषयी गप्प राहिल्यास हळूहळू आपण कटू लागता .आपल्या समस्या दीर्घकाळ दाबून ठेवाल तर आपला जोडीदारही गमवाल.

No comments:

Post a Comment