Sunday, 22 July 2012

कवी..................

त्या कवीची पोटदुखी काही केल्या थांबत नव्हती ओवा-चुना उपचार घरगुती कश्यालाच दाद देत नव्हती नाईलाज म्हणून डॉक्टर कडे गेले सोबत म्हणून बायकोला नेले डॉक्टर ने नाव ,काय करता विचारले कवी नाव सांगत म्हणाले , कवीआहे मी बायकोच्या कपाळावर सूक्ष्म आठी अन डोळ्यांत दिसली थोडी नाराजी डॉक्टर म्हणाले काल काय खाल्लंय?ओशाळवाण्या नजरेने एकमेकाकडे पाहायल बायकोच्या डोळ्यांत दिसला राग ,कवीच्या लाजअन डॉक्टर ने काढलं खिशातून पाकीट काही नोटा कवीच्या ठेवत हातात ,हळूच वाकले पायावर ठेवलं डोक काही समजायच्या आत कवी पैसे घ्यायला देत होते नकार "गुरुदक्षिणा "आहे स्वीकारा म्हणाले डॉक्टर मी जेव्हा खूप थकतो,उदास होतो ....तुमच्याच कविता वाचत असतो ........नव्या उभारीने मग कामाला लागतो ...शरीर स्वास्थासाठी जशी आमची ...तशी मनशांती ,मन स्वास्थासाठी खरंच समाजाला गरज आहे तुमची कवीच्या डोळ्यांत नवी चमक दिसली बायकोला पहिल्यांदाच नवर्याची महती कळली .

No comments:

Post a Comment