Monday, 23 July 2012

मी..माझ्या बाबाला मी रडताना पाहिलंय

आज माझा बाबा मी रडताना पहिल| .
..आज माझा बाबा मी रडताना पहिला .." .
.
माझा बाबा "शांत... चेहरा अन डोळ्यात प्रेम..तो माझ्याशी नेहमी डोळ्यानीच बोलत राहिला ..मी नेहमी त्याला रागीट आणि कठोर समजायचो ..
.
.अन दु:ख झाले कि आईच्या कुशीत लपायचो ..तो मात्र माझेसाठी रक्ताचं पाणी करत राहिला ....!स्वतः च्या हातून ..मी त्याचे...स्वप्नं तुटताना पाहिलंय ..आहो ..
.
.खरच हो..!आज माझ्या बाबाला मीरडताना पाहिलंय ..!.
.
आई मला सहलीस ज...ायचे ..आई बोलायची जायचे नाही... सहलीची फी बाबाने सकाळीच भरलेली असायची...! आई मला सायकलहवी ,,आई बोलायची पैसे नाही ..
.
.दुसरया दिवशी माझे हातात सायकलची चावी असायची ..आईला मी मिठी मारायची ..आई मला जवळ घ्यायची ..तिच्या डोळ्यातील अश्रू ती पदरामागे लपवायची...
.
कारण त्या सायकल साठी बाबाने ..त्याची भाकरी सुद्धा त्यागलेली असायची...!मला हसताने पाहून...उपाशी पोटाने ..मी त्याला शांतहसताने पाहिलंय ..आज ..खरच हो..!माझ्या बाबाला मी रडताना पाहिलंय ..!.
.
मी आता मोठा झालो ..खर्च वाढला .मी हि खूप मज्जा करायचो..
.
.सिनेमा , सिगारेट , मुलींसोबत फिरायचो..पैसे कमी पडले तर आईला मागायचो ..तो थरथरनाऱ्या हातानी राब राबराबायचा ..पण कधीच मला काही कमी पडू ना द्यायचा..!त्याच्य ा निघणाऱ्या प्रत्येक घामाच्या थेंबात..माझाच विचार ..अन माझंच सुख पाहिलंय..पण आज .. खरच हो..माझ्या बाबाला मी रडताना पाहिलंय ....!.
.
तो जळत राहिला दिवा बनून.. माझ्या जीवनातील अंधार दूर करण्यासाठी ..पण मी त्याचे रक्त न रक्त शोषले . .माझे शौक पुरे करण्यासाठी ..आज चूक कळली मला ..त्याच्या स्वप्नांना पूर्ण करावसं वाटतंय..त्याच्या कुशीत डोकं ठेवून रडावसं वाटतंय ..पण ... आज तू या जगात नाही ..पण तरीही..माझ ्या प्रतेकसंकटात ..मी त्याला माझाविश्वा स बनून उभं राहताना पाहिलंय..होय ..आज मी..माझ्या बाबाला मी रडताना पाहिलंय 

No comments:

Post a Comment