Thursday, 26 July 2012

वाट बघणं ...

वाट बघणं ....
प्रत्येक जण बघतच असतो ... कुणाची ना कुणाची ...
कधी कधी, कोणी तरी येणार आहे ही 'आशा' घेऊन ... तर कधी कधी कुणीही येणार नाहीये हे 'माहित' असून ...

कशातच मन लागत नाही, एक अनामिक हुरहूर ... नक्की काय होतंय ते कळत नाही ...
सारखं काही तरी चुकतंय .. काहीतरी राहतंय असं वाटतं राहतं ...

का बघतो आपण एवढी वाट कोणाची ?? काय हवं असतं नक्की आपल्याला ??
काय घेऊन जाते जाणारी व्यक्ती अन काय सोबत आणते ??

जाणारी व्यक्ती असंच जात नाही ... जातांना ती देखील आपल्या आठवणींचा, आपल्या अस्तित्वाचा एक हिस्सा आपल्या सोबत घेऊन जाते ...
हाच तो एक हिस्सा असतो जो आपलं चित्र पूर्ण होऊ देत नाही ...
सारखं काही तरी चुकतंय .. काहीतरी राहतंय असं जे वाटतं राहतं त्याच कारण हेच !!!

पण जसं एकीकडे वाट बघणाऱ्याच चित्र त्या एका हिस्स्यापायी अपूर्ण असतं ...
तसंच गेलेल्या व्यक्तीच चित्र देखील 'मागे सुटलेल्या' त्या एका हिस्स्यापायी अपूर्णच असतं !!!
Photo: वाट बघणं .... प्रत्येक जण बघतच असतो ... कुणाची ना कुणाची ... कधी कधी, कोणी तरी येणार आहे ही 'आशा' घेऊन ... तर कधी कधी कुणीही येणार नाहीये हे 'माहित' असून ... कशातच मन लागत नाही, एक अनामिक हुरहूर ... नक्की काय होतंय ते कळत नाही ... सारखं काही तरी चुकतंय .. काहीतरी राहतंय असं वाटतं राहतं ... का बघतो आपण एवढी वाट कोणाची ?? काय हवं असतं नक्की आपल्याला ?? काय घेऊन जाते जाणारी व्यक्ती अन काय सोबत आणते ?? जाणारी व्यक्ती असंच जात नाही ... जातांना ती देखील आपल्या आठवणींचा, आपल्या अस्तित्वाचा एक हिस्सा आपल्या सोबत घेऊन जाते ... हाच तो एक हिस्सा असतो जो आपलं चित्र पूर्ण होऊ देत नाही ... सारखं काही तरी चुकतंय .. काहीतरी राहतंय असं जे वाटतं राहतं त्याच कारण हेच !!! पण जसं एकीकडे वाट बघणाऱ्याच चित्र त्या एका हिस्स्यापायी अपूर्ण असतं ... तसंच गेलेल्या व्यक्तीच चित्र देखील 'मागे सुटलेल्या' त्या एका हिस्स्यापायी अपूर्णच असतं !!!

No comments:

Post a Comment