Saturday, 21 July 2012

जीवनात ह्या ७ गोष्टी नक्की आत्मसात कराव्यात


१ तुमच्या सुखाचे तुम्हीच अधिकारी आहात
ते कोणीही हिरावू शकत नाहीत
२ तुमच्याबद्दल इतर लोक काय म्हणतात हे
ह्याचे आपल्याला काही देणे घेणे नसावे
३ कितीही वाइट किवा चांगली परिस्थिती असुदेत
ती एका नं एक दिवस नक्कीच बदलणार आहे
४ तुमचे काम हे तुम्ही आजारी असल्यावर
जबाबदारी घेणार नाही
तेव्हा लाखमोलाचे मित्र उपयोगी पडतात त्यांना जपा .
५ तुम्ही कसे दिसत किवा इतरांना काय वाटत ह्यापेक्षा
तुम्ही आहे तसे जगासमोर या ते जास्त भावते .
६ आयुष्य हे खूप थोडे आहे
तेव्हा ते थोडेसे आयुष्य इतरांचा दुस्वास करण्यात
वाया घालू नका
७ कोणतीही गोष्ट अति करू नका
सदैव आनंदी राहा ......

No comments:

Post a Comment