Friday, 11 January 2013
कुणीतरी विचारले तिला..., " तो " कुठे आहे....??

हसत उत्तर दिले तिने ....

माझ्या श्वासात...,
माझ्या हृदयात...,
माझ्या हृदयाच्या प्रत्येक ठोक्यात तो आणि फक्त तोच आहे....

यावर पुन्हा विचारले गेले मग..., " तो " कुठे नाही......??

तिच्या ओल्या डोळ्यांनीच तिचे उत्तर दिले...

" माझ्या नशिबात आणि माझ्या आयुष्यात...." ♥♥♥

No comments:

Post a Comment