Saturday, 18 August 2012

एक प्रेमकथा !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

एक प्रेमकथाः
रिया कॉलेजला जात
असताना तिला कोणाचीतरी हाक
ऐकु येते,ती जागीचथांबली.एक
मुलगा धापा टाकत
तिच्यापर्यँत आला..hi माझं नाव

शिरीष,तुला इथुन
रोज जाताना पाहतो.तुला love at first sight
वर
विश्वास आहे?...काय?(रिय ा खुपच
दचकलेल्या आवाजात ओरडते).ओरडु
नको,मला lovd
at first sight ज्याला म्हणतात ना तेच झालंय
तुझ्याशी.
रियाःमग मी काय करु? तोःfrndhp
रियाःआणि नाही केली तर.,
शिरीषःतु तुझ्या आयुष्यातील सुवर्ण
क्षणांना मुकशील।
रियाःअसं!ठीक आहे मी करीन
तुझ्याशी मैत्री,बघुया तु
काय करतोयस ते!पण मला जर तुझ्याशी प्रेम
झालं
नाहीतर?
शिरीषःफक्त सातच दिवसात तुला माझ्यावर
प्रेम
होईल।
रियाःइतका over confidance,पडशी
लतोँडावर
शिरीषःबघ पैज लावुन सांगतोय,फक्तदिव
सातला एक
तासभर माझ्याबरोबर spend
करायचा.तुला आठवडाभरातच
माझ्याशी नक्की प्रेम
होईल.नाही झालं तर तुझी प्रत्येक
शिक्षा मला मान्य
असेल.
रियाःinterestin g मान्य एकदममान्य.ठीकेय
ur
tme will start from tomarrow..by
पहील्या दिवशी ते भेटले,तो तिच्यासाठी एक
गुलाब
घेऊन आला होता.ते तिला आवडलं.तिला ताज
होटेल
दाखविण्यासाठी घेऊन गेला.मस्त वातावरणात
आणि एकमेकांच्या साथीत,आणि महत्त्वाचं
म्हणजे
तो स्पष्ट व बोलका असल्याने तोतास
कसा निघुनगेला कळतंच नाही.अशा तर्हेने
तो रोज
मुंबईतल्या वेगवेगळ्या ठीकाणी तिला फिरवायला नेऊ
लागला,बघितलेलेच स्पॉट/ ठीकाणे
त्याच्यासोबत
बघण्यातलं वेगळेपणतिला स्पष्ट जाणवु
लागलं.त्याच्यातला बोलकेपणा,त्याची
सहजवृत्ती,त्याच ्या स्वभावातलागोडवा
तिला आवडु
लागला.त्याच्यास ोबत असलं की ती सगळं
विसरुन
जायची.ती फक्त आणि फक्त
आनंदी दिसायची.वेगवेगळ
ी ठीकाणे पाहण्यात सहा दिवस कसे गेले
तिला कळलंच
नाही.तिला खरंच त्याच्यावर प्रेम झालं
होतं.तिलात्याची सवयच
लागली होती.तो उद्यानंतर
कदाचित मला भेटणार नाही हिची तिला हुरहुर
लागुन
राहीली होती.तो फक्त माझा व्हावा असं
तिला वाटु
लागतं.त्याच्याव िषयी असलेलं प्रेम व्यक्त करुन
टाकावं असं तिला राहुन राहुन वाटत होतं.पण
त्या पैजेचा विचार करुन ती स्वतःला आवर
घालायची.आज सातवा दिवस
तो तिला संध्याकाळी समुद्रकिनारी घेऊन
गेला.आणि त्याने तिला डोळे
झाकायला सांगितले.तिच्या घड्याळाचा हात
आपल्या हातात घेऊन त्याघड्याळातबघत
ो.बरोबर
6.15वाजल्यावर तिला डोळे
उघडायला सांगतो.तिने
डोळे उघडताच,मावळतिकड े
झुकलेल्या सुर्याची एका आकारात
पडलेली किरणे
आणि त्याचे पाण्यात पडलेलेप्रतिबिँब पाहुन
तिचं मन
प्रफुल्लित झालं.तो देखावा तिने
तिच्या डोळ्यात भरुन
घेतला.याबद्दल शिरीषचे ती मनापासुन आभार
मानते.शिरीष दुःखीमनाने म्हणतो,आज
सातवा म्हणजे
शेवटचा दिवस,मला माफ कर,मला खरंच तु
आवडतेस.मला तुझ्यासोबत वेळ
घालवायचा होता,तुला जाणुन घ्यायचं
होतं.म्हणुनच
मी तुझ्याकडुन सात दिवसाचा वेळ मागुन
घेतला.आणि या सात दिवसात
पुन्हा एकदा मी तुझ्या प्रेमात पडलो.पण
मी याबद्दल
confident नव्हतो कीतुला माझ्या प्रेमात
पाडु शकेन
की नाही ते.या सात दिवसात माझ्याकडुन
तुला काही चुकीची वागणुक मिळाली असेल तर
i
msorry असं म्हणुन तो निघुन
जातो.तीत्याच्या कडे
बघतच राहीली.
रात्री त्याचं हेच बोलणं तिच्यामनात घोळत
होतं.रात्रीचे 11.55झालेले असतात.तिने
ठरवलेलं
असतं की,आजचा दिवस संपल्यावरच म्हणजे
बारा वाजुन गेल्यावरच त्याला फोनवर i love
u
म्हणायचं.हातातल ्या घड्याळाकडे
ती उशीरपासुन बघत
असते..बरोबर12.0 5झाल्यावर ती त्याला फोन
लावते.शिरीष आत्ता तुपैज हारलास.कारण
सात दिवस
आत्तापुर्णझालेत .खरंच मी या दिवसांत
तुझ्या प्रेमात
पडले पणतरीसुद्धा संयम ठेवला आणि ते
कधी मी बोलले नाही.आता तु सुद्धातुझी हार
मान्य कर.
शिरीषःहो बाई हारलो मी आत्तातरीlove u
म्हण
रियाःआता ठीक
आहे,आत्ता बोलायला काहीच हरकत
नाही.I LOVE U SHIRISH,I REALLY
LOVEYOU SO MUCH..
शिरीषःreally u love mi?
रियाःyah
शिरीषःठीकेय मग मी सांगतो तसं कर ok...तु
तुझ्या bedroomमधुन hallमध्ये जा.
रियाःok गेले....पुढे काय?
शिरीषःhallमधल्य ा घड्याळात किती वाजलेत
बघ?
रियाः11.50.अरे पण हे कसं शक्य आहे?
माझ्या घड्याळ्यात तर 12.05झालेत.
शिरीषःआपण
जेव्हा समुद्रकिनारी गेलो होतो,तिथे
मी तुला डोळे झाकायला सांगुन तुझा हात
हाती घेतला होता ना,तेव्हाचमी तुझं घड्याळ
पंधरा मिनिटे पुढे केलं
होतं.कारणअशी परिस्थीती येणार
हेमलामाहीती होतं.आता बोल झालं
ना बरोबर,सात
दिवसाच्या आत तुला माझ्यावर प्रेम?
रियाःsmart...vr y smart उद्याभेट
तुला सांगते.
शिरीषःsorry bt everything fair in
love&war....!!

2 comments:

 1. Khupch channnnnnnnn
  Lovelyyyyyyy

  Kharch everything fair in loveeee

  to Writer...shefalikadam@yahoo.in
  maza id plz contact mi..i want to talk wid u

  ReplyDelete