Monday, 29 December 2014

एक अधुरी प्रेम कहाणी..(Incomplete Love)

एक अधुरी प्रेम कहाणी..
ते दोघे पहिल्यांदा फेसबुक वर भेटले...
ती:- कसा आहेस..????
तो:- मी मजेत आणि तू..????...
ती :- मी पण मजेत.. असंच चाटिंग
करता करता तिने
त्याला विचारलं''Do u have any
girlfriend..??"
सगळ्याच मुलांसारख त्याच उत्तर पण तेच
होत...
"NO.. I am not interested in LOve/ relationship... "
ती:- hmmmm,,,
ठीक आहे...
(थोडा वेळ असाच जातो...
कोणीच काही नाही बोलत.. शेवटी तो मुलगाच
तिला विचारतो...) "तुला आहे
का कोणी Boyfriend....?? ???"
ती:- बाळा !! माझ लग्न ठरलं आहे..
तो:- What..????????? ??
I'm Shocked...!!!"
sorry मुलीना वय विचारलेल आवडत
नाही पण तुझ लग्न ठरलं आहे...म्हणून विचरतो..
तुझी Age किती आहे..???????..
ती :- hmmm,,, 20..
तो :- मग इतक्या लवकर लग्न..?????????
ती :- अरे मला तो मुलगा पसंत नाहीये...
माझ्या घरचे जबरदस्तीने माझ लग्न
त्याच्यासोबत लावून देत आहेत,,,
तो :- ohhh,,,
तू तुझ्या मम्मी/ पप्पाना संग न
तुला तो मुलगा पसंद नाहीये...
ते ऐकतील तुझ... ती :-
माझ्या पप्पानी एकदा लग्न ठरवलं आहे,,
आणि आता देव जरी आला तरी ते
स्वताचा शब्द नाही मोडणार..
ते माझ लग्न लाऊनच देतील..
तो :- मी बोलू का तुझ्या घरच्यांशी..???? ती :-
ना.. मी कोणत्या मुलासोबत बोलते हे समजल तर
ते माझा जीव घेतील..
तो :- ओ.के . मी नाही बोलत..
माझ्या दीदीला बोलायला सांगू
का तुझ्या पप्पांशी..????? ?? ( No reply from
her side ) तो :- R u there...????
आहेस न..???
बोल ना..
Plzzz reply...
R u Okay..??????? (No ReplY )
तो :- ओ.के. मी जातोय..
Bye...
good night..
sweet dreams... take care...!!
आणि काही मदत लागली तर मला मेसेज कर..
माझा cell no8149***** ___Log Out___
रात्री त्याला तिचा Blank मेसेज येतो...
तो :- who R u..??????? ती :- इतक्यात
विसरलास..?????
मी आहे.. शोना.. तो :- hmm,,
sorry,, मी ओळखल नाही.. मगाशी कुठे गायब
झालेली...?????? ?
ती :- मला रडायला येत होत...
तो :- पागल,,
रडून काही नाही होत,, मी आहे ना आता..?????
सो आजपासून रडायचं नाही..
ती :- hmmmm..नाही रडणार.. (पुढे असाच
त्यांचा contact वाढत
जातो...
न त्यांच्या मैत्रीच रुपांतर प्रेमात होत... दोघे
एकसाथ जिने मरणे कि कसमे खाते ही...
)
त्यांचे प्रेम तर वाढत जात.. पण त्या मुलीच लग्न
ठरलेल असत..
आणि ते दोघे एकमेक्न्शिवाय
राहू नाही शकत.. रोज त्यांचा Contact चालूच
असतो..
असेच दिवस जातात...
आणि त्या मुलीच्या engagement ची तारीख
जवळ येत..
ते दोघे एक प्लान बनवतात..
न त्यानुसार ती मुलगी घर सोडून
त्या मुलासाठी कोल्हापूरला येते..
घर सोडताना ती घरी suicide note
ठेवते.. त्या मुळे तिच्या घरचे तिच्या काळजीत
पडतात,,
पोलीस कम्प्लेनट करतात.. ४ दिवस
ती मुलगी कोल्हापुरात राहते..
घरच्यांच्या आठवणीने ती मुलगी सतत रडत
असते.. तो मुलगा तिच्या डोळ्यात अश्रू बघू
नाही शकत ..
आणि तो त्या मुलीच्या वडिलांना कोल करून
सगळ सांगून टाकतो..
दुसर्या दिवशी तिचे वडील
कोल्हापूरला येतात.. न स्वताच्या मुलीला घेऊन
जातात..
जाताना ते त्या मुलाला बोलतात
कि काहीही झाल तरी मी माझ्या मुलीच
लग्न तुझ्याशीच
लावून देईन..
ह्या गोष्टीला ३/४ महिने होतात.. प्रतेक
रिलेशन मध्ये
थोडी misunderstandin g असतेच..
तो दोघांच्या रिलेशन मध्ये पण होती..
त्यावरून त्या दोघांच्यात छोट्याश
गोष्टीवरून थोडा वाद होतो..
न २/३ दिवस त्यांच्यात काहीच contact
नाही होत..
शेवटी तो मुलगा तिच्याशिवाय
नाही राहू शकत.. आणि तो तिला कॉल
करतो..
पण ती मुलगी बोलते..
मला तुझ्या सोबत कोणताच रिलेशन
नाही ठेवायचं..
मला विसरून जा..
न तुझी life परत नव्याने सुरुवात कर.. आत
मला कोणीही समजावलं
तरी मी माझा निर्णय चेंज
नाही करणार.. तिचे पप्पा पण हेच बोलतात..
सगळ संपत..
Boy -- आज माझ्या प्रियेचे काही SMS
मी वाचले.....
आज माझ्या प्रियेचे काही SMS मी वाचले,
काही शब्द जाऊन माझ्या हृदयातच टोचले,
काही कठीण यातना झाल्या हृदयास
माझ्या, पटकन अश्रुंचे थेंब माझ्या डोळ्यात
साचले, आज माझ्या प्रियेचे काही SMS
मी वाचले.....
प्रेमात तिच्या मी झालो एवढा वेडा,
प्रेमात मला मिळाला एक वेगळाच धडा, ...
का माझ्या हृदयाशी शर्यंत्र असे रचले,
पटकन अश्रुंचे थेंब माझ्या डोळ्यात साचले, आज
माझ्या प्रियेचे काही SMS
मी वाचले.....
गैरसमज तिच्या मनात एवढे कसे साचले,
का तिने मन माझे नीट नाही वाचले, स्वप्नांचे घर
माझे काही क्षणांत खचले,
पटकन अश्रुंचे थेंब माझ्या डोळ्यात साचले, आज
माझ्या प्रियेचे काही SMS
मी वाचले.....
आज तिने माझ्याशी प्रेमाचे नाते तोडले,
प्रेमाच्या वाटेवर आणून अर्ध्यात सोडले,
तिच्या आठवणींचे काही क्षण
मी आता वेचले, पटकन अश्रुंचे थेंब
माझ्या डोळ्यात साचले, आज
माझ्या प्रियेचे काही SMS मी वाचले..... आज तिने माझ्याशी प्रेमाचे नाते तोडले,
प्रेमाच्या वाटेवर आणून अर्ध्यात सोडले,j
तिच्या आठवणींचे काही क्षण
मी आता वेचले, पटकन अश्रुंचे थेंब
माझ्या डोळ्यात साचले, आज
माझ्या प्रियेचे काही SMS मी वाचले..... आज माझ्या प्रियेचे काही SMS
मी वाचले..... तो- ओ.के.
जिथे राहशील सुखी राहा..
स्वताची काळजी घे..
आणि पुढे कोणी माझ्यापेक्षा जास्त प्रेम
करणार कोणी भेटलाच तर
लग्न कर.. be happy alwayz ...!!!!
i'll miss u .. love u forever
"इथून दूर गेल्यानंतर अनेक वाट
तुझ्या असतील,,
पावलापावलावर आठवणी मात्र माझ्याच
असतील...."

No comments:

Post a Comment