Saturday, 21 April 2012

प्रियकर :- एक सांगू!
प्रेयसी :- सांगना
प्रियकर :- तुझे स्मितहास्य
खरच खूप सुंदर आहे! ♥♥
प्रेयसी :- मी एक सांगू!
प्रियकर :- सांगना!
... प्रेयसी :- हे स्मितहास्य फक्त
तुझ्यामुळेच अस्तित्वात
आहे!

No comments:

Post a Comment