Friday, 23 March 2012


थंडीची उब थंडी वाढत चालली होती... बहिणीला स्वेटर घेण्याइतके पैसे भावाकडे नव्हते.. घरात कापड हि नव्हती.. जी पांघरता आली असती... मजुरीचे पैसे जेवण घेण्यात गेले होते... घरी आल्यावर ती म्हणाली "दादा अरे आज थंडी पडलीये रे खूप..." विनीत म्हणाला:आग हो तू एक काम कर... मला गरम होतंय ग... तू माझा shirt घाल आणि झोप... रात्र वाढली थंडी वाढली...विनीत च्या द|तानच्या कडकण्याच्या आवाजाने ती जागी झाली... आणि तिला माहित होत दादा बोलणारच नाही ... तिने एक स्वेटर विणल होत ते तिने हळूच अंगावर घटल त्याच्या,.... आणि सकाळी उठण्या आधी स्वेटर काढलं असं रोज चालायचं एक दिवस विनीत ने सकाळी उठल्य्वर म्हटलं "अग तुला माहितीये मला जराहि थंडी वाजत नाही रात्रीची...." :))) आणि ती मनातल्या मनात हसायची आणि म्हणायची "वेड्या दादाची वेडी हि माया..." ;) आयुष्यत दुसर्यांना ममता द्या ती तुमच्या कडे तशीच येते कि नाही ते पहा

No comments:

Post a Comment