Thursday, 22 March 2012

थोडा विचार करा

१०० रुपयांची नोट भरपूर मोठी वाटते ना जेव्हा गरिबाला द्यायची असेल?,............. पण हॉटेल मध्ये बसल्यावर खूप कमी वाटतात .....
३ मिनिटे देवाची आठवण काढायची झाली तर अवघड वाटते ,.......... पण ३ तासाचा बकवास सिनेमा बघायला सोपे जाते.....
पूर्ण ...दिवस मेहनत केल्यावर संध्याकाळी जिम मध्ये जायला थकत नाही .................... पण आपल्या आईवडिलांचे पाय चेपून द्यायला कंटाळा येतो ......
... Valentine day la Item ला २०० रुपयांचा फुलांचा गुच्छ घेऊन जाऊ शकतो.............................. पण Mothers Day १ रुपयाचा गुलाब आईसाठी नाही घेऊ शकत......
याला LIK & COMENT करायला खूप अवघड वाटते .......................... पण फालतूला LIK & COMENT करायला आपण आपले कर्तव्य समजतो ......
यावर थोडा विचार करा नाहीतर पुन्हा वाचा..!
--

No comments:

Post a Comment