Saturday, 16 June 2012

पायातल्या चपला काढल्यावर त्याने चपलांना नमस्कार केला. मी पाहत राहलो. तो म्हणाला, " ह्या चपलांनी मला इथपर्यंत येण्यास मदत केली, म्हणून नमस्कार." मुळातच हे सगळे का करायचे??? कृत्ग्न्य भाव जपण्याचा हा केवळ प्रारंभ आहे . निर्जीव वस्तूबद्दल तुम्ही हमदर्दी दाखवायला सुरवात केली तर त्यातूनच जित्याजागत्या माणसाचा आदर कारण हा सहजधर्म होईल
.................व. पु. काळे

No comments:

Post a Comment